Fastrun Thermal Technology Co., Ltd. (FTT) je high-tech moderný podnik integrujúci vedecký výskum, výrobu, predaj, technickú výmenu, import a export.V súčasnosti má FTT zvládnutú technológiu odvádzania tepla Vapor Chamber (VC), technológiu odvádzania tepla doskového chladenia vodou, technológiu návrhu modulov, flexibilnú výrobnú technológiu VC a technológiu pulzujúceho tepelného potrubia.Naďalej budeme trvať na neustálych inováciách v oblasti chladiacich potrieb zákazníkov, zvyšovaní investícií do výskumu a vývoja, hromadení a podpore rozvoja a pokroku v oblasti tepelnej regulácie.

čítaj viac